Resolución de Alcaldía

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

Documento de AprobaciónDescripciónDescargar
Resolución de Alcaldía Nº 001-2019-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 002-2019-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 003-2019-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 004-2019-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 005-2019-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 006-2019-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 007-2019-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 008-2019-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 009-2019-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 010-2019-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 011-2019-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 012-2019-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 013-2019-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 014-2019-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 015-2019-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 017-2019-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 018-2019-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 031-2019-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 036-2019-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 038-2019-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 048-2019-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 068-2019-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 069-2019-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 070-2019-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 075-2019-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 076-2019-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 082-2019-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 084-2019-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 098-2019-MDS/ADejar sin efecto la Resolución de Alcaldía Nº 036-2019-MDS/A
Documento de AprobaciónDescargar
Resolución de Alcaldía Nº 001-2018-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 002-2018-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 003-2018-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 004-2018-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 006-2018-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 007-2018-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 008-2018-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 009-2018-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 011-2018-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 013-2018-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 014-2018-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 015-2018-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 016-2018-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 018-2018-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 019-2018-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 020-2018-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 021-2018-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 022-2018-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 023-2018-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 024-2018-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 025-2018-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 026-2018-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 027-2018-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 031-2018-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 032-2018-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 034-2018-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 036-2018-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 037-2018-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 038-2018-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 039-2018-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 046-2018-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 047-2018-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 048-2018-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 049-2018-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 050-2018-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 051-2018-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 052-2018-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 053-2018-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 054-2018-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 055-2018-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 056-2018-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 057-2018-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 058-2018-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 059-2018-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 060-2018-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 061-2018-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 071-2018-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 072-2018-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 073-2018-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 074-2018-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 075-2018-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 076-2018-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 078-2018-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 080-2018-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 082-2018-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 083-2018-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 084-2018-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 085-2018-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 086-2018-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 087-2018-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 088-2018-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 089-2018-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 090-2018-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 091-2018-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 092-2018-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 093-2018-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 094-2018-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 095-2018-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 096-2018-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 097-2018-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 098-2018-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 099-2018-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 100-2018-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 101-2018-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 102-2018-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 103-2018-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 108-2018-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 109-2018-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 110-2018-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 111-2018-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 112-2018-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 113-2018-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 114-2018-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 115-2018-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 118-2018-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 119-2018-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 120-2018-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 121-2018-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 122-2018-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 123-2018-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 124-2018-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 125-2018-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 126-2018-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 127-2018-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 128-2018-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 129-2018-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 130-2018-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 131-2018-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 132-2018-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 133-2018-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 134-2018-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 135-2018-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 137-2018-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 138-2018-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 140-2018-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 141-2018-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 142-2018-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 143-2018-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 144-2018-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 146-2018-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 147-2018-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 148-2018-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 149-2018-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 150-2018-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 152-2018-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 153-2018-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 154-2018-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 156-2018-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 157-2018-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 158-2018-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 160-2018-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 161-2018-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 162-2018-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 163-2018-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 164-2018-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 165-2018-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 166-2018-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 167-2018-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 168-2018-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 169-2018-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 170-2018-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 171-2018-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 172-2018-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 173-2018-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 174-2018-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 175-2018-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 176-2018-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 177-2018-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 178-2018-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 179-2018-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 180-2018-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 181-2018-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 182-2018-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 183-2018-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 184-2018-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 185-2018-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 186-2018-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 187-2018-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 188-2018-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 189-2018-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 190-2018-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 191-2018-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 192-2018-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 193-2018-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 194-2018-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 195-2018-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 196-2018-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 197-2018-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 198-2018-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 199-2018-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 208-2018-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 209-2018-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 210-2018-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 211-2018-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 212-2018-MDS/A
Documento de AprobaciónDescargar
Resolución de Alcaldía Nº 001-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 002-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 003-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 004-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 005-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 006-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 007-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 008-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 009-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 010-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 011-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 012-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 014-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 015-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 016-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 017-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 018-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 019-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 020-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 021-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 022-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 023-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 024-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 025-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 026-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 027-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 030-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 031-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 032-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 033-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 034-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 035-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 036-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 037-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 038-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 039-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 040-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 041-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 042-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 043-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 044-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 045-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 046-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 047-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 048-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 049-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 050-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 051-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 052-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 053-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 054-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 055-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 056-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 057-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 058-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 059-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 060-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 061-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 062-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 063-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 065-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 066-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 067-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 068-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 069-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 070-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 071-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 072-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 104-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 105-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 106-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 107-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 108-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 109-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 110-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 111-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 112-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 113-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 114-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 115-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 116-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 117-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 118-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 119-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 120-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 121-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 122-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 124-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 125-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 127-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 128-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 129-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 130-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 131-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 132-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 133-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 134-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 135-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 137-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 138-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 139-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 140-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 145-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 146-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 147-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 149-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 150-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 151-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 152-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 153-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 154-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 156-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 157-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 159-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 160-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 161-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 162-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 163-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 164-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 165-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 166-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 167-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 169-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 173-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 180-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 182-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 183-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 186-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 187-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 193-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 194-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 195-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 196-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 197-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 198-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 199-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 200-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 201-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 202-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 203-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 204-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 205-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 206-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 207-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 208-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 209-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 210-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 211-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 212-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 213-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 214-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 215-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 216-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 217-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 218-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 220-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 221-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 222-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 226-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 227-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 228-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 229-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 231-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 232-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 233-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 235-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 238-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 239-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 240-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 241-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 242-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 243-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 244-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 245-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 246-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 247-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 248-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 249-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 250-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 251-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 252-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 253-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 254-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 255-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 256-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 257-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 258-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 259-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 260-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 261-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 262-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 263-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 264-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 265-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 266-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 267-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 268-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 269-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 270-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 271-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 272-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 273-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 274-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 275-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 276-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 277-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 278-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 279-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 280-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 281-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 282-2017-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 283-2017-MDS/A
Documento de AprobaciónDescargar
Resolución de Alcaldía Nº 001-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 002-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 003-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 005-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 006-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 007-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 008-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 009-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 011-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 012-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 013-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 014-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 015-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 017-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 018-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 026-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 028-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 029-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 030-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 031-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 032-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 034-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 035-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 037-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 038-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 039-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 040-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 041-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 042-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 043-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 044-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 046-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 047-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 048-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 049-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 050-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 051-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 052-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 053-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 054-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 055-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 056-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 057-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 058-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 059-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 060-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 061-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 062-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 063-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 064-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 065-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 066-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 067-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 069-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 070-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 071-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 072-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 073-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 074-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 075-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 076-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 077-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 078-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 079-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 081-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 082-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 083-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 084-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 085-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 086-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 087-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 088-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 089-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 090-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 091-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 092-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 093-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 094-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 095-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 096-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 097-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 098-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 099-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 100-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 101-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 102-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 103-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 104-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 105-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 106-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 107-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 108-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 109-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 110-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 111-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 112-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 113-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 114-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 115-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 116-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 117-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 118-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 119-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 120-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 121-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 122-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 123-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 124-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 125-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 126-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 127-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 128-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 129-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 130-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 131-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 132-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 133-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 134-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 135-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 136-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 137-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 138-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 139-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 140-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 141-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 142-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 143-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 144-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 145-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 146-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 147-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 149-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 150-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 151-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 152-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 153-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 154-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 155-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 156-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 157-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 158-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 159-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 160-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 161-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 162-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 163-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 164-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 165-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 166-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 167-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 168-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 169-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 170-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 171-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 172-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 173-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 174-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 175-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 176-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 177-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 178-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 179-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 180-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 181-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 182-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 183-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 184-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 185-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 186-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 187-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 188-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 189-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 190-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 191-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 192-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 193-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 194-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 195-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 196-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 197-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 198-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 199-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 200-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 201-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 202-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 203-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 204-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 205-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 206-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 207-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 208-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 209-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 210-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 211-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 2012-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 213-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 214-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 215-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 216-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 217-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 218-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 219-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 220-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 221-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 222-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 223-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 224-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 225-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 226-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 227-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 229-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 230-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 231-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 232-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 233-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 234-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 235-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 236-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 237-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 238-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 239-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 240-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 241-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 242-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 243-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 244-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 245-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 246-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 247-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 248-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 249-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 250-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 251-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 252-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 253-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 254-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 255-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 256-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 257-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 258-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 259-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 260-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 261-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 262-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 263-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 264-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 265-2016-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 266-2016-MDS/A
Documento de AprobaciónDescargar
Resolución de Alcaldía Nº 001-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 002-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 003-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 004-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 005-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 006-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 007-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 008-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 009-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 010-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 011-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 012-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 013-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 014-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 015-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 016-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 017-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 018-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 019-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 020-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 021-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 022-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 023-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 024-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 025-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 026-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 027-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 028-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 029-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 031-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 032-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 033-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 035-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 037-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 039-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 041-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 042-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 043-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 044-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 045-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 046-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 047-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 048-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 049-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 050-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 051-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 052-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 054-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 055-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 056-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 057-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 058-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 060-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 061-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 062-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 063-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 064-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 066-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 067-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 068-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 069-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 070-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 071-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 072-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 073-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 074-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 075-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 076-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 077-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 078-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 079-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 081-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 083-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 084-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 085-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 087-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 088-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 089-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 090-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 091-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 092-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 093-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 094-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 095-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 096-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 097-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 099-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 100-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 101-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 102-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 103-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 104-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 105-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 106-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 107-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 109-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 110-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 111-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 114-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 115-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 116-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 117-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 118-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 119-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 120-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 121-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 122-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 123-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 125-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 126-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 127-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 128-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 130-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 132-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 133-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 134-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 135-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 136-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 138-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 139-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 140-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 141-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 142-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 145-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 146-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 147-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 148-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 149-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 150-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 151-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 152-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 155-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 156-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 157-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 158-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 159-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 160-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 161-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 162-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 163-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 164-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 165-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 166-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 167-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 169-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 171-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 172-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 173-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 174-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 175-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 176-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 177-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 178-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 185-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 187-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 189-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 190-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 191-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 192-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 193-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 194-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 195-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 196-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 197-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 198-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 199-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 200-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 201-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 203-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 204-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 205-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 206-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 207-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 208-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 209-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 210-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 211-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 212-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 213-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 214-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 215-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 216-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 217-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 218-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 220-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 221-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 223-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 224-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 225-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 226-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 227-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 228-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 230-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 231-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 232-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 233-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 234-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 235-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 236-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 237-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 238-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 239-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 240-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 241-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 242-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 244-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 245-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 246-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 247-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 248-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 249-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 251-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 252-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 253-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 256-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 257-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 258-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 259-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 260-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 261-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 262-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 263-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 264-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 265-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 266-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 267-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 268-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 269-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 270-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 271-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 272-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 273-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 274-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 275-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 276-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 277-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 278-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 280-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 281-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 282-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 283-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 285-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 286-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 287-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 288-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 289-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 290-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 291-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 292-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 293-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 294-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 296-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 297-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 298-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 299-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 300-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 301-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 302-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 303-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 304-2015-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 305-2015-MDS/A
Documento de AprobaciónDescargar
Resolución de Alcaldía Nº 003-2014-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 017-2014-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 018-2014-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 019-2014-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 020-2014-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 021-2014-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 022-2014-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 023-2014-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 024-2014-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 025-2014-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 026-2014-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 027-2014-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 028-2014-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 029-2014-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 030-2014-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 031-2014-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 032-2014-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 033-2014-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 034-2014-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 035-2014-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 040-2014-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 057-2014-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 058-2014-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 059-2014-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 060-2014-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 061-2014-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 062-2014-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 064-2014-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 069-2014-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 071-2014-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 072-2014-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 073-2014-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 074-2014-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 075-2014-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 076-2014-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 077-2014-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 078-2014-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 079-2014-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 080-2014-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 081-2014-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 082-2014-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 083-2014-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 084-2014-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 085-2014-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 086-2014-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 087-2014-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 088-2014-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 089-2014-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 090-2014-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 091-2014-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 092-2014-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 093-2014-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 094-2014-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 095-2014-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 096-2014-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 097-2014-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 098-2014-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 099-2014-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 100-2014-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 101-2014-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 102-2014-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 103-2014-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 104-2014-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 105-2014-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 106-2014-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 107-2014-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 108-2014-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 109-2014-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 111-2014-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 113-2014-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 114-2014-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 115-2014-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 116-2014-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 117-2014-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 118-2014-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 119-2014-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 120-2014-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 121-2014-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 122-2014-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 123-2014-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 124-2014-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 125-2014-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 126-2014-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 127-2014-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 128-2014-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 129-2014-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 130-2014-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 131-2014-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 135-2014-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 136-2014-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 137-2014-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 138-2014-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 139-2014-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 141-2014-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 142-2014-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 143-2014-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 144-2014-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 145-2014-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 146-2014-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 147-2014-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 148-2014-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 149-2014-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 150-2014-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 151-2014-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 152-2014-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 153-2014-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 155-2014-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 156-2014-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 157-2014-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 158-2014-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 159-2014-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 160-2014-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 161-2014-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 162-2014-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 164-2014-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 166-2014-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 168-2014-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 169-2014-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 171-2014-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 173-2014-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 178-2014-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 183-2014-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 192-2014-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 194-2014-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 196-2014-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 198-2014-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 199-2014-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 200-2014-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 201-2014-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 203-2014-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 204-2014-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 205-2014-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 206-2014-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 209-2014-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 210-2014-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 211-2014-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 215-2014-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 216-2014-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 217-2014-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 218-2014-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 219-2014-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 220-2014-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 221-2014-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 222-2014-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 223-2014-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 224-2014-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 225-2014-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 226-2014-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 227-2014-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 228-2014-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 229-2014-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 230-2014-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 231-2014-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 232-2014-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 233-2014-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 234-2014-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 235-2014-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 236-2014-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 237-2014-MDS/A
r>
Documento de AprobaciónDescargar
Resolución de Alcaldía Nº 002-2013-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 003-2013-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 004-2013-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 005-2013-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 006-2013-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 007-2013-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 008-2013-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 009-2013-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 010-2013-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 011-2013-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 012-2013-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 014-2013-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 015-2013-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 016-2013-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 017-2013-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 018-2013-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 019-2013-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 020-2013-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 021-2013-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 022-2013-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 023-2013-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 024-2013-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 026-2013-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 027-2013-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 028-2013-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 029-2013-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 030-2013-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 031-2013-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 032-2013-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 034-2013-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 035-2013-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 036-2013-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 037-2013-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 043-2013-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 044-2013-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 045-2013-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 046-2013-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 047-2013-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 048-2013-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 049-2013-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 051-2013-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 052-2013-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 053-2013-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 054-2013-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 055-2013-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 056-2013-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 057-2013-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 058-2013-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 060-2013-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 063-2013-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 064-2013-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 065-2013-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 066-2013-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 068-2013-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 069-2013-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 070-2013-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 071-2013-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 072-2013-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 073-2013-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 074-2013-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 075-2013-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 076-2013-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 077-2013-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 078-2013-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 079-2013-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 080-2013-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 113-2013-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 126-2013-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 146-2013-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 147-2013-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 149-2013-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 150-2013-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 152-2013-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 154-2013-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 160-2013-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 169-2013-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 185-2013-MDS/A
Documento de AprobaciónDescargar
Resolución de Alcaldía Nº 001-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 002-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 003-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 004-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 005-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 006-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 007-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 008-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 009-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 010-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 011-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 012-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 013-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 014-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 015-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 016-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 017-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 018-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 019-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 020-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 021-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 022-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 023-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 024-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 025-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 026-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 027-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 028-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 030-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 032-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 033-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 034-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 035-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 036-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 037-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 038-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 039-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 040-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 041-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 042-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 043-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 044-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 045-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 046-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 047-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 048-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 049-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 050-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 051-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 052-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 053-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 054-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 055-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 056-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 057-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 058-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 059-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 060-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 061-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 062-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 063-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 064-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 065-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 066-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 067-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 068-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 070-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 071-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 072-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 073-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 074-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 075-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 076-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 077-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 078-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 079-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 080-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 081-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 082-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 083-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 084-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 085-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 086-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 087-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 088-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 089-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 090-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 091-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 092-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 093-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 094-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 095-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 097-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 100-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 101-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 102-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 103-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 104-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 105-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 106-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 107-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 108-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 109-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 110-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 111-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 112-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 113-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 114-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 115-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 116-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 117-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 118-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 119-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 120-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 121-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 122-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 123-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 124-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 125-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 126-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 127-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 128-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 129-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 130-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 131-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 133-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 134-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 135-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 137-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 138-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 139-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 140-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 142-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 143-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 144-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 145-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 147-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 148-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 149-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 150-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 152-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 153-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 154-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 155-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 156-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 157-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 158-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 159-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 160-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 161-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 162-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 163-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 164-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 165-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 166-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 167-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 168-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 169-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 170-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 171-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 172-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 173-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 174-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 175-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 176-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 177-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 178-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 179-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 180-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 181-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 183-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 184-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 185-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 186-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 187-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 188-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 189-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 190-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 191-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 192-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 193-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 194-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 195-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 196-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 199-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 201-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 202-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 203-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 204-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 205-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 206-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 207-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 208-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 209-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 210-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 211-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 213-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 214-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 216-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 217-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 219-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 220-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 222-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 223-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 278-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 283-2012-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 288-2012-MDS/A
Documento de AprobaciónDescargar
Resolución de Alcaldía Nº 001-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 002-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 003-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 004-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 005-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 006-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 007-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 008-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 009-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 010-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 011-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 012-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 013-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 014-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 015-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 016-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 017-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 018-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 019-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 020-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 021-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 022-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 024-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 025-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 026-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 027-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 028-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 030-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 031-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 032-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 033-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 034-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 035-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 036-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 037-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 038-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 039-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 040-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 042-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 043-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 044-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 049-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 051-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 052-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 054-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 055-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 056-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 057-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 058-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 059-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 060-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 061-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 062-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 063-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 064-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 065-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 066-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 068-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 069-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 070-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 071-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 072-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 073-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 074-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 075-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 076-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 077-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 078-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 079-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 080-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 081-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 082-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 083-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 084-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 085-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 086-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 087-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 088-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 089-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 090-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 091-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 092-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 093-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 094-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 095-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 096-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 097-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 098-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 099-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 100-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 101-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 102-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 103-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 104-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 105-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 106-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 107-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 108-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 109-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 110-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 112-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 113-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 114-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 115-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 116-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 117-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 119-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 120-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 121-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 122-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 124-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 125-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 126-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 127-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 129-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 130-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 131-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 134-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 135-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 136-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 137-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 138-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 139-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 140-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 142-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 143-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 144-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 145-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 146-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 147-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 152-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 153-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 154-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 155-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 156-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 157-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 159-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 160-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 161-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 162-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 163-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 164-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 165-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 166-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 174-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 176-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 177-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 178-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 179-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 182-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 186-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 187-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 188-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 191-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 192-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 193-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 194-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 195-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 196-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 197-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 198-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 199-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 201-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 203-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 204-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 205-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 206-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 207-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 208-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 210-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 213-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 217-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 219-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 220-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 221-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 223-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 224-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 225-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 226-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 228-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 230-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 232-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 233-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 234-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 235-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 237-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 238-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 239-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 241-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 242-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 243-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 244-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 246-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 247-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 248-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 249-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 250-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 251-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 252-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 253-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 254-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 255-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 256-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 257-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 259-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 260-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 262-2011-MDS/A
Resolución de Alcaldía Nº 263-2011-MDS/A